Browsing Category

Yoga & Health

Basia´s Journal HiYoga Meditasjon Ukategorisert Yoga Yoga & Health

Mind training through Yoga

Photo: ProjectionPhotography


How you
think affects how you move. And how well you move affects how well you live. What is your mind filled with everyday? What does it say of you and your daily landscape? Is the inner dialogue positive? If not, can you change this? Yes, you can!

One of the blessings of yoga practice is that it often helps us realise just how much there is to learn about our mind and our conditioned patterns.  Once a consistent yoga practice is established, oftentimes it will affect your lifestyle. The practice is much like a mirror reflecting your ways of being; likes and dislikes your points of vulnerability and likewise your areas of wisdom. It can reveal all.  It brings about an array of questioning. But simultaneously it shows how much power we have to sustain our health and wellbeing through self-observation and self-care techniques.

Cultivating a habit to watch our mind is a powerful way to foster change. My personal favourite is doing a daily check-in of whether I am content. Notice the moments in which an obstructive thought kicks in to disturb this contentment by introducing the feeling of judgement or dissatisfaction. The instant it does, look for that undercurrent of thinking, like soft whispering. That for example, what you have is not enough, that you are not worthy, that you should have done this or that, etc. Challenge the thought. Do I really need more? Is this a priority or value in the long run that nourish my soul?

Turn it around immediately. Think of all the ways in which you are lucky and blessed. Think of all the things you are grateful for and use those to drown out your desire and discontent. Reinforce this on your yoga mat.

 

Basia´s Journal HiYoga Lifestyle Yoga Yoga & Health

The Holiday Body

Photo: InlightyogaPhoto

We all want that body that surfaces when we are on holidays! I’ve heard many of my students tell me that their body is at its optimal self when they are vacationing. Usually it is a warm tropical country. Their yoga practice skyrockets into another space of effortlessness and voluptuous power.

I must hereby admit that I have experienced the same ecstasy where hips open willingly, backbends come with ease, moving in any direction feels soothing and sitting in silence becomes an oasis one eagerly wants to return to. Why is this not happening back at the home base?

There are many factors that contribute to this alteration in the mind and body. However, I believe there is one main switch that needs to be triggered, and it will connect with the rest… And you can use it at the homefront!

That is, consciously slowing everything down. Slowing down the way you move, talk, cook, think things through, etc.  Try lingering just a tiny bit longer with observing something, listening to someone, stretching, tasting food…stay really present. The key thing is value it; feel really good about slowing down.

Your nervous system will build resilience, you will cultivate healthy vagal tone, oxytocin levels will rise and your brain will be spurred on to change.  You will connect deeper to the things that matter to you.

Now if you still want that holiday… Then by all means run to a Yoga Retreat holiday at a sunny destination this Winter!  You’ll practice with others, breath and feast like you’ve never done before ☺

The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Hjelper yoga mot kreft?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Selv om flere overlever sin kreftsykdom i dag får mange betydelige plager i forbindelse med – og som følger av behandlingen. Hva sier egentlig forskningen om yoga og kreft?

Hva er kreft?
Kreft er en paraplyterm for sykdommer som kjennetegnes ved ”ukontrollert celledeling av unormale celler som har evne til å invadere vev og organer omkring” (Kreftregisteret).

På toppen av statistikkene ligger prostatakreft for menn og brystkreft hos kvinner.

Alternative løsninger
Som kreftpasient møter man hele tiden på folk som kommer med velmenende råd. De blir etterhvert slitsomme. Man er jo som oftest i et behandlingsopplegg og stoler på legen sin. Han eller hun har utdanning fra tradisjonell medisin som er basert på mange års erfaring og forskning. Man har lært at alternativ behandling ikke virker. Det er ”svada”.

Som oftest er det også rett. De aller fleste velmenende råd bunner ikke i ordentlig forskning. Det er spesielt sant i en tid hvor du og jeg blir bombandert med helse- og livsstilsråd fra enhver blogger. Innholdet er ofte basert på personlige erfaringer og har ikke rot i forskning.

Yoga pleier å falle innunder denne ”alternative”-kategorien. Mange påstår at yoga kan hjelpe for kreft, men man vet bedre enn å stole på dette og avslår påstanden uten videre fordi den mangler bevis.

Jeg bestemte meg for å se nærmere på hva som finnes av randomiserte kontrollerte studier på feltet. Kan yoga påvirke deg som kreftpasient?

Hjelp med assosierte plager
Stadig flere får diagnostisert kreft (FHI 2015). Møtet med helsevesenet og den nye diagnosen kan være stressende, vondt og skape mye usikkerhet. Behandlingen er også en stor påkjenning for mange. Det viser seg at yoga kan ha et stort potensiale i denne prosessen.

1. Kvalme

Et av de hyppigste symptomene ved kjemoterapi er kvalme. Det oppleves av mellom 66-90% av pasientene (Rhodes 2001). I 2007 gjorde Raghavendra et al en studie hvor de fant at yoga reduserte kvalme hos brystkreftpasienter som gjennomgikk kjemoterapi.

2. Tretthet

Tretthet er en annen vanlig plage i forbindelse med kreftbehandlingen. Det er mange forskere som har undersøkt dette temaet. Alle konkluderer med at yoga kan redusere tretthet blant pasientene (Wang 2014; Taso 2014; Mustian 2013; Sprod et al 2015).

3. Psykiske plager

Depresjon og angst blant andre psykiske plager forekommer hos 1-50% av alle kreftpasienter avhengig av type, stadium og forløp av sykdommen (Fredheim 2001). I 2013 fant Würtzen at mindfulness kan bidra til å redusere angst og depresjon hos brystkreftpasienter.

4. Muskel- og skjelettvondter

50% av overlevende brystkreftpasienter som har fått hormonterapi (aromatasa inhibitor therapy) rapporterer muskel- og skjelettplager (Peppone 2015). Yoga har blitt undersøkt som en mulig behandling for dette, og forskning tyder på at Hata Yoga, meditasjon og avslapningsøvelser kan bidra til å redusere smerter fra skjelett og muskler (Peppone 2015).

Kan yoga redusere kreftdødelighet?
Instituttet for Kreftforskning i England har konkludert at det ikke finnes beviser per dags dato som støtter at yoga kan forebygge eller kurere kreft.

Når det er sagt, så skriver Kreftforeningen at over en av tre krefttilfeller har sammenheng med vår livsstil. Derfor kan man ”ta valg som reduserer risikoen for å utvikle kreft som å unngå tobakksbruk, være forsiktig med alkohol og sol, mosjonere og ha et sunt kosthold” (Kreftforeningen).

Selv om forskningen kommer til kort for å støtte opp om dette innenfor yogalitteraturen, er det ikke helt fjernt at yoga kan ha et potensiale her.

Statistikk viser for eksempel at fedme kan øke risikoen for noen typer kreft, herunder bryst-, tykktarm-, øsofagus-, nyre-, og pankreascancer (ACS). Siden yoga er bevist å redusere midjeomkrets og fettprosent hos overvektige (Elstad 2016), finnes det muligens en indirekte sammenheng som bør undersøkes her.

Dersom yoga reduserer risikofaktorer assosiert med kreft kan det ha en indirekte rolle som forebyggende ”medisin”. Disse sammenhengene er dog ikke bevist gjennom kliniske studier, og det er også viktig å huske på at flertallet som rammes ikke har sammenheng med livsstil.

Motivasjon til å prøve selv
Per dags dato finnes det ikke forskningsbeviser for at yoga kan kurere og forebygge kreft (Cancer Research UK). Det betyr ikke at yoga kan hjelpe.

Forskning viser blant annet at yoga kan redusere plager assosiert med kreft- og dens behandling som kvalme, tretthet, psykiske plager og smerter.

Forskningen er begrenset fordi man ser på visse typer krefttyper, hos en spesifisert gruppe pasienter, med én bestemt type yogastil. Det betyr ikke at forskningen er lite verdt, tvert i mot – den gir mange motivasjon og håp.

Kildeliste
ACS Guidelines for Nutrition and Physical Activity http://www.cancer.org/healthy/eathealthygetactive/acsguidelinesonnutritionphysicalactivityforcancerprevention/acs-guidelines-on-nutrition-and-physical-activity-for-cancer-prevention-guidelines
Cancer Research UK http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-alternative/therapies/yoga
Cramer et al 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29330/abstract;jsessionid=67A592C6FC03B5FB32568441F7B2BA39.f02t03
Elstad 2016 ”Styr vekten med yoga?” http://www.hiyogaforme.no/2016/12/21/styr-vekten-med-yoga/
FHI 2015 https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/kreft/fakta-om-kreft—forekomst-og-dodel/
Fredheim et al 2001 http://tidsskriftet.no/2001/08/diagnostikk/kan-psykologisk-behandling-hjelpe-kreftpasienter
Hughes et al 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772898/
Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/
Kreftregisteret https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/
Mustian 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3757292/
Olafsrud et al 2013 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0061910
Peppone et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4467273/
Raghavendra et al 2007 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2354.2006.00739.x/abstract
Rhodes et al 2001 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11577489
Sprod et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4297736/
Taso et al 2013 The Effect of Yoga Exercise on Improving Depression, Anxiety, and Fatigue in Women With Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25111109
Wurtzen et al 2013 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959-8049(12)00892-1
Wang et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25355261

GravidYoga The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Er gravideyoga en ”hype”?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Yoga blant gravide har blitt superpopulært. Hvordan kan det hjelpe og hva sier forskerne og legene?

Graviditet – et fantastisk fenomen
Hele konseptet med at kvinner kan lage nye mennesker, med litt hjelp fra far, er nesten utrolig. Man danner et nytt liv. Bokstavelig talt, men også for seg selv og sin familie, og kan forvente seg en hel verden av nye gleder. Continue Reading

The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Prester bedre med yoga!

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Det er ingen hemmelighet at yoga kan se litt rart ut ved første øyekast. På vei inn til trening ser man 20 personer stå på rekke og rad i hodestående. En etter en setter de seg så ned og lukker øynene for å meditere.

Etter man selv har trent, dusjet og er på vei hjem holder samme gjengen fortsatt på – nå sitter de og tar seg selv på neseborene og puster ut av det ene og inn det andre. Hvorfor bruker man så mye tid på yoga? Og kan yoga være en fordel for deg som bare ønsker å bli bedre i markløft? Continue Reading

The Science Video Yoga Yoga & Health Yoga Science

Kan man bli sterk med yoga?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Yoga er godt for kropp og sjel, er ordtaket. Det reduserer stress,  gjør deg mykere og sørger for en god natts søvn. Det er bra det, men blir man sterk med yoga?

Styrke er muskelens evne til å skape kraft. Kraften kommer an på antall muskelfibre, oppbygningen til hver enkel muskelenhet, og ikke minst riktig teknikk og evne til å aktivere den relevante muskel.

Vi ser fra styrkehjørnet på SatsElixia at tradisjonell trening kan gjøre musklene større og sterkere. Med progresjon i vekt (styrke) eller repetisjoner (muskulær utholdenhet) vil man gradvis bygge opp flere og sterkere muskelfibre som kan utføre et større arbeid. Continue Reading

Lifestyle Yoga Yoga & Health Yoga Science

For stiv for yoga?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Første yogatime kan være overveldende. Man får tips om å trekke inn magen, ta dype og jevne pust, slappe av, men samtidig engasjere musklene. I tillegg skal man helst være avslappet i ansiktet og smile. Det er ikke så lett når man er stiv som en pinne og resten av klassen går i spagaten. Hvorfor er vi stive og kan yoga hjelpe? Continue Reading

Yoga Yoga & Health Yoga Science

Smart søvn gjennom Yoga

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Søvn er en dyp hviletilstand, og en grunnleggende forutsetning for at vi skal fungere i hverdagen. Vi bruker omtrent en tredjedel av livet vårt på søvn, og det er derfor en stor del av livet. Selv om forskere mangler kunnskap om temaet, tilsier erfaring at lite eller dårlig søvn kan ha mentale og fysiske konsekvenser.

Med omkring en av tre som sliter med søvnrelaterte problemer, er det blant våre mest prioriterte folkehelseproblemer (FHI). Derfor er det spesielt viktig å utforske alternative muligheter som kan hjelpe. Yoga er et verktøy som har blitt undersøkt gjennom kliniske forsøk, og resultatene er lovende.

Continue Reading

Yoga Yoga & Health Yoga Science

Bli kvitt hetetoktene med yoga

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Overgangsalderen er en naturlig prosess, men medfører plagsomme symptomer for mange. Hormontilskudd av østrogener har vært standard behandling i lang tid. Nyere forskning viser derimot at dette kan være helseskadelig. Nå søker kvinner over hele verden etter nye, effektive behandlingsalternativer. Nye målinger viser at yoga kan være svaret.

Tips og råd for hetetokter
Østrogentilskudd har lenge vært tradisjonell behandling mot plager i forbindelse med overgangsalderen. I tillegg til å redusere ubehag, har østrogentilskudd faktisk vist seg å beskytte mot alzheimer’s (Shao et al 2012). Selv om det er en meget effektiv behandling, er østrogentilskudd dessverre ikke helt ufarlig.

Continue Reading

Yoga Yoga & Health

Recover – yogaterapi på vei mot balanse i kropp og sinn

Recover er en yogaklasse som har en mer yogaterapeutisk tilnærming enn det man kanskje finner i en ”vanlig” vinyasa eller ashtanga time. Mine lærere (som har studert med både Shri K. Pattabhi Jois og B.K.S. Iyengar) har fortalt meg at tradisjonelt sett så hadde alle lærere en ”terapeutisk” tilnærming, ved at man som regel tok i mot studenter en og en, og tilpasset praksisen etter hver enkelt. På denne måten ble man sett personlig og fikk personlig oppfølging av en lærer, både fysisk, energisk og mentalt.

Krishnamacharya (læreren til blant annet Shri K. Pattabhi Jois og B.K.S. Iyengar, også kalt den vestlige yogaens bestefar) som levde i India på 1800- og 1900-tallet var en stor og aktet mester i dette feltet. Han var en yogaterapeut i aller høyeste grad, som hjalp kvinner og menn med ulike problemer, sykdom, skader, barnløshet osv. En historie forteller at det en gang kom en gutt med downs syndrom til Krishnamacharya, denne gutten klarte ikke å sitte på huk og kunne dermed ikke gå på toalettet selv. De som tok vare på ham kom til Krishnamacharya og spurte om det var håp.

Continue Reading