Browsing Category

Filosofisk hjørne

Filosofisk hjørne Yoga

Yogapraksis

En kommentar jeg ofte får fra studenter i starten av en yogaklasse, er denne: ”Du, jeg er ganske stiv, altså. Så det er ikke alt jeg får til”, gjerne med et unnskyldende uttrykk i ansiktet. ”Det er helt i orden”, pleier jeg å svare, ”bare gjør det du får til og fokuser på pusten.” Men jeg vet at det ikke er noe godt svar. For det er som om spørsmålet er feil. Det er basert på en feil oppfatning av hva yoga er. Og hvordan skal jeg kunne forklare det på de to minuttene vi har før timen starter?

Når jeg underviser en ledet klasse, blir det så tydelig for meg at praksisen på yogamatten er et uttrykk for livet. Jeg ser hvordan de handlingsmønstrene den enkelte har kommer til uttrykk i praksisen deres, og jeg ser hvordan praksisen blir et symbol på livsløpet; et levd liv i miniatyr. Jeg ser de ulike kroppene vi er skapt med, hvordan det gir oss ulike forutsetninger til å møte de posisjonene praksisen gir, og igjen blir det så tydelig at det ikke er kroppen med dens evne til å gjøre posisjonene som utgjør yoga, men en sinnstilstand.

Continue Reading

Filosofisk hjørne Yoga

Hva betyr dharma?

Dharma er et av de ordene på sanskrit som er vanskelig å oversette fordi det har så mange forskjellige betydninger avhengig av hvilken sammenheng det står i. Derfor finnes det mange forskjellige oversettelser av ordet; moral, lov, skikk, praksis, rettferdighet, nobel handling, religion og karakter er bare noen av dem. Men hvis vi ser på den grammatiske roten av ordet kan vi få en ledetråd til hva som er fellesnevneren for alle disse betydningene.

Substantivet dharma er utledet fra roten ”dhr” som betyr ”å bære” eller ”å holde” og peker mot det som bærer universet i dets harmoniske utfoldelse. Slik sett blir dharma uttrykk for en lov; nærmest som en naturlov, om du vil. Dharma er utførelsen av handlinger som er i overensstemmelse med absolutt sannhet; det som utgjør den kosmiske orden i et universelt perspektiv.

Continue Reading

Filosofisk hjørne Yoga

Ahimsa

HiYoga har valgt ahimsa som en av sine verdier. Men hva betyr egentlig ahimsa? Hva innebærer det i filosofien, i praksisen og i livet?

Vi som er glade i yoga, i praksisen vår og i det fellesskapet vi kjenner i yogamiljøet – hvor ofte stiller vi oss spørsmålet om hva yoga egentlig er? Hva er det som ligger i hjertet av praksisen? Hvilke verdier er det yoga bygger på?

Det vi som regel kaller yoga, er den praksisen vi gjør på matten når vi utfører ulike posisjoner; det som i filosofien kalles asana. Det er en praksis som ikke primært har til hensikt å få oss til å bli flinke til å utføre posisjoner, men å forstå noe om yoga.

Continue Reading

Filosofisk hjørne Yoga

Filosofi som yogapraksis.

Her er ukens spørsmål:
Hva er egentlig hensikten med å studere filosofi? Er ikke yoga basert på praksis?

Ett av de aller mest berømte sitatene til ashtangayogaens moderne guru, Pattabhi Jois, er: ”Yoga er 99% praksis og 1% teori”. Derfor er det et godt spørsmål om hvor stor plass filosofien skal og bør ha i en yogapraksis. For den ene prosenten kan vel ikke være så viktig?!

Det de fleste av oss i Vesten ikke er klar over, er at yogafilosofien definerer filosofistudier som en praksis i yoga. Filosofistudier inkluderes i ”svadhyaya”, som betyr selvstudier, eller studier av Selvet, og inngår som en av de 5 niyamas som igjen er en av de åtte lemmene i ashtanga yoga som Patanjali beskriver i Yoga Sutras.

Continue Reading

Filosofisk hjørne

Hvordan å finne fokus i asanapraksis

Spørsmålet denne uken lyder slik:
De sier man skal fokusere på pusten i asanapraksis. Eller i hvert fall skal man ha et fokus. Men hvordan får man til det? Når tankene flyr av gårde, hvordan går man frem for å få til et mer stabilt fokus? Kommer det av seg selv over tid, eller kan man bruke spesielle teknikker for å få det til?

Asana er en fantastisk praksis for å begynne og skape et balansert og stødig sinn. De fleste av oss som setter oss ned i meditasjon, opplever at tankene drar oppmerksomheten vår med seg, og at det oppleves som anstrengende å holde fokus på det vi har valgt som ”anker” eller fokuspunkt. I asanapraksisen er det potensielt lettere – hvis vi vet hvordan vi skal gjøre det.

Continue Reading

Filosofisk hjørne

Behov, begjær og ikke-begjær.

Spørsmålet denne uken er fra Camilla. Hun skiver:
Hva er forskjellen på å gi opp og slippe taket? Og når vet man at man burde slippe eller gi opp?

Finnes det noen forskjell, er det det samme?
Det sies jo at man skal slippe ting som ikke lenger server en. Men man sier jo også at man skal akseptere situasjoner. Så hvor lenge skal man eventuelt stå i en situasjon og akseptere, ta med seg lærdommen før man eventuelt går videre?

Behov, begjær og ikke-begjær.

Det begrepet i filosofien som ligger nærmest uttrykket ”å gi slipp”, er ikke-begjær. På sanskrit heter det vairagya. Det innebærer å ikke klynge seg til objekter, verken de vi kan sanse, eller de vi mentalt kan forestille oss.

Continue Reading

Filosofisk hjørne

Yoga og filosofi i hverdagen

Filosofi er undring; undring over de enkleste og mest basale spørsmålene vi stiller oss selv: Hvem er jeg? Hvordan skal jeg leve livet mitt? Hva er meningen med tilværelsen? Hva er sannhet og kjærlighet? Og hvordan kan jeg få mer av det i livet mitt?

Når vi stiller disse spørsmålene, gjør vi det med inderlighet fordi svarene har en personlig betydning. Selv om svarene kan formuleres som filosofiske teorier og læres som et akademisk fag, er det med undring og sårbarhet vi spør, for svarene har betydning for hvordan vi opplever virkeligheten og hvordan vi velger å leve livene våre. Derfor gir det mening at ordet filosofi betyr kjærlighet til visdom.

Continue Reading