All Posts By

Tiril Elstad

The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Hjelper yoga mot kreft?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Selv om flere overlever sin kreftsykdom i dag får mange betydelige plager i forbindelse med – og som følger av behandlingen. Hva sier egentlig forskningen om yoga og kreft?

Hva er kreft?
Kreft er en paraplyterm for sykdommer som kjennetegnes ved ”ukontrollert celledeling av unormale celler som har evne til å invadere vev og organer omkring” (Kreftregisteret).

På toppen av statistikkene ligger prostatakreft for menn og brystkreft hos kvinner.

Alternative løsninger
Som kreftpasient møter man hele tiden på folk som kommer med velmenende råd. De blir etterhvert slitsomme. Man er jo som oftest i et behandlingsopplegg og stoler på legen sin. Han eller hun har utdanning fra tradisjonell medisin som er basert på mange års erfaring og forskning. Man har lært at alternativ behandling ikke virker. Det er ”svada”.

Som oftest er det også rett. De aller fleste velmenende råd bunner ikke i ordentlig forskning. Det er spesielt sant i en tid hvor du og jeg blir bombandert med helse- og livsstilsråd fra enhver blogger. Innholdet er ofte basert på personlige erfaringer og har ikke rot i forskning.

Yoga pleier å falle innunder denne ”alternative”-kategorien. Mange påstår at yoga kan hjelpe for kreft, men man vet bedre enn å stole på dette og avslår påstanden uten videre fordi den mangler bevis.

Jeg bestemte meg for å se nærmere på hva som finnes av randomiserte kontrollerte studier på feltet. Kan yoga påvirke deg som kreftpasient?

Hjelp med assosierte plager
Stadig flere får diagnostisert kreft (FHI 2015). Møtet med helsevesenet og den nye diagnosen kan være stressende, vondt og skape mye usikkerhet. Behandlingen er også en stor påkjenning for mange. Det viser seg at yoga kan ha et stort potensiale i denne prosessen.

1. Kvalme

Et av de hyppigste symptomene ved kjemoterapi er kvalme. Det oppleves av mellom 66-90% av pasientene (Rhodes 2001). I 2007 gjorde Raghavendra et al en studie hvor de fant at yoga reduserte kvalme hos brystkreftpasienter som gjennomgikk kjemoterapi.

2. Tretthet

Tretthet er en annen vanlig plage i forbindelse med kreftbehandlingen. Det er mange forskere som har undersøkt dette temaet. Alle konkluderer med at yoga kan redusere tretthet blant pasientene (Wang 2014; Taso 2014; Mustian 2013; Sprod et al 2015).

3. Psykiske plager

Depresjon og angst blant andre psykiske plager forekommer hos 1-50% av alle kreftpasienter avhengig av type, stadium og forløp av sykdommen (Fredheim 2001). I 2013 fant Würtzen at mindfulness kan bidra til å redusere angst og depresjon hos brystkreftpasienter.

4. Muskel- og skjelettvondter

50% av overlevende brystkreftpasienter som har fått hormonterapi (aromatasa inhibitor therapy) rapporterer muskel- og skjelettplager (Peppone 2015). Yoga har blitt undersøkt som en mulig behandling for dette, og forskning tyder på at Hata Yoga, meditasjon og avslapningsøvelser kan bidra til å redusere smerter fra skjelett og muskler (Peppone 2015).

Kan yoga redusere kreftdødelighet?
Instituttet for Kreftforskning i England har konkludert at det ikke finnes beviser per dags dato som støtter at yoga kan forebygge eller kurere kreft.

Når det er sagt, så skriver Kreftforeningen at over en av tre krefttilfeller har sammenheng med vår livsstil. Derfor kan man ”ta valg som reduserer risikoen for å utvikle kreft som å unngå tobakksbruk, være forsiktig med alkohol og sol, mosjonere og ha et sunt kosthold” (Kreftforeningen).

Selv om forskningen kommer til kort for å støtte opp om dette innenfor yogalitteraturen, er det ikke helt fjernt at yoga kan ha et potensiale her.

Statistikk viser for eksempel at fedme kan øke risikoen for noen typer kreft, herunder bryst-, tykktarm-, øsofagus-, nyre-, og pankreascancer (ACS). Siden yoga er bevist å redusere midjeomkrets og fettprosent hos overvektige (Elstad 2016), finnes det muligens en indirekte sammenheng som bør undersøkes her.

Dersom yoga reduserer risikofaktorer assosiert med kreft kan det ha en indirekte rolle som forebyggende ”medisin”. Disse sammenhengene er dog ikke bevist gjennom kliniske studier, og det er også viktig å huske på at flertallet som rammes ikke har sammenheng med livsstil.

Motivasjon til å prøve selv
Per dags dato finnes det ikke forskningsbeviser for at yoga kan kurere og forebygge kreft (Cancer Research UK). Det betyr ikke at yoga kan hjelpe.

Forskning viser blant annet at yoga kan redusere plager assosiert med kreft- og dens behandling som kvalme, tretthet, psykiske plager og smerter.

Forskningen er begrenset fordi man ser på visse typer krefttyper, hos en spesifisert gruppe pasienter, med én bestemt type yogastil. Det betyr ikke at forskningen er lite verdt, tvert i mot – den gir mange motivasjon og håp.

Kildeliste
ACS Guidelines for Nutrition and Physical Activity http://www.cancer.org/healthy/eathealthygetactive/acsguidelinesonnutritionphysicalactivityforcancerprevention/acs-guidelines-on-nutrition-and-physical-activity-for-cancer-prevention-guidelines
Cancer Research UK http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-alternative/therapies/yoga
Cramer et al 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29330/abstract;jsessionid=67A592C6FC03B5FB32568441F7B2BA39.f02t03
Elstad 2016 ”Styr vekten med yoga?” http://www.hiyogaforme.no/2016/12/21/styr-vekten-med-yoga/
FHI 2015 https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/kreft/fakta-om-kreft—forekomst-og-dodel/
Fredheim et al 2001 http://tidsskriftet.no/2001/08/diagnostikk/kan-psykologisk-behandling-hjelpe-kreftpasienter
Hughes et al 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772898/
Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/
Kreftregisteret https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/
Mustian 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3757292/
Olafsrud et al 2013 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0061910
Peppone et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4467273/
Raghavendra et al 2007 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2354.2006.00739.x/abstract
Rhodes et al 2001 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11577489
Sprod et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4297736/
Taso et al 2013 The Effect of Yoga Exercise on Improving Depression, Anxiety, and Fatigue in Women With Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25111109
Wurtzen et al 2013 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959-8049(12)00892-1
Wang et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25355261

GravidYoga The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Er gravideyoga en ”hype”?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Yoga blant gravide har blitt superpopulært. Hvordan kan det hjelpe og hva sier forskerne og legene?

Graviditet – et fantastisk fenomen
Hele konseptet med at kvinner kan lage nye mennesker, med litt hjelp fra far, er nesten utrolig. Man danner et nytt liv. Bokstavelig talt, men også for seg selv og sin familie, og kan forvente seg en hel verden av nye gleder. Continue Reading

The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Prester bedre med yoga!

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Det er ingen hemmelighet at yoga kan se litt rart ut ved første øyekast. På vei inn til trening ser man 20 personer stå på rekke og rad i hodestående. En etter en setter de seg så ned og lukker øynene for å meditere.

Etter man selv har trent, dusjet og er på vei hjem holder samme gjengen fortsatt på – nå sitter de og tar seg selv på neseborene og puster ut av det ene og inn det andre. Hvorfor bruker man så mye tid på yoga? Og kan yoga være en fordel for deg som bare ønsker å bli bedre i markløft? Continue Reading

The Science Video Yoga Yoga & Health Yoga Science

Kan man bli sterk med yoga?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Yoga er godt for kropp og sjel, er ordtaket. Det reduserer stress,  gjør deg mykere og sørger for en god natts søvn. Det er bra det, men blir man sterk med yoga?

Styrke er muskelens evne til å skape kraft. Kraften kommer an på antall muskelfibre, oppbygningen til hver enkel muskelenhet, og ikke minst riktig teknikk og evne til å aktivere den relevante muskel.

Vi ser fra styrkehjørnet på SatsElixia at tradisjonell trening kan gjøre musklene større og sterkere. Med progresjon i vekt (styrke) eller repetisjoner (muskulær utholdenhet) vil man gradvis bygge opp flere og sterkere muskelfibre som kan utføre et større arbeid. Continue Reading

Lifestyle Yoga Yoga & Health Yoga Science

For stiv for yoga?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Første yogatime kan være overveldende. Man får tips om å trekke inn magen, ta dype og jevne pust, slappe av, men samtidig engasjere musklene. I tillegg skal man helst være avslappet i ansiktet og smile. Det er ikke så lett når man er stiv som en pinne og resten av klassen går i spagaten. Hvorfor er vi stive og kan yoga hjelpe? Continue Reading

Yoga Yoga Science

Styr vekten med yoga?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Mat og vekt er et omdiskutert samtaleemne. På cafeer og i media hører man at overvekt og fedme er skadelig for helsen, at nye dietter skal gjøre deg sunnere og tynnere, og at man bør føre et kaloriregnskap som sørger for at man verken blir tykk eller tynn. På trenings- og yogastudioer er dette mer sant enn noe annet sted. Hvorfor er vi så opptatte av vekten, og hvordan kan den påvirke vår helse?

Det er ingen hemmelighet at kroppsstørrelsen påvirker vårt selvbilde. Er man tynn og svak ønsker man gjerne å bli større, mens overvektige er i stadig kamp mot kaloriene for å minke midjemålet. De sterkeste på SatsElixia løfter tungt men kan sjeldent ta seg selv på tærne, og føler seg mindre atletiske enn noensinne om man puttes i en yogaklasse (Tim Ferris Podcast). Andre ønsker seg større rumpe og rundere former, og selv om man klarer spagaten er man ikke like komfortable i styrkehjørnet. Kroppsfokuset er større enn noen gang, og mange har blitt ekstremt dedikerte til å endre på sin størrelse i håp om å føle seg bedre. Continue Reading

Get To Know Me HiYogas Julekalender

Kunnskap

Hva er Kunnskap for HiYogas Medisin studen og instruktør Tiril Elstad.

Kunnskap
Visste du at akademiske prestasjoner er lite korrelerer med tid? Med andre ord, det hjelper ikke å lese en side 10 ganger om tankene er et helt annet sted. Forskning viser at yoga er et effektivt verktøy som kan øke ditt fokus og stilne dine tanker, og dermed bidra til kunnskap! Det er fortsatt noe usikkert hvilken del av yoga som gir best effekt. Hva tror du? Pranayama? Meditasjon? Asana? Eller kanskje noe helt annet?

Luke 19 – Juleutfordringen på Instagram – @hiyoga_no:
Vi har i år som i fjor dedikert julekalenderen vår til Kirkens Bymisjons Julekampanje Gled en som gruer seg til Jul. Vi donerer middager for hvert bidrag vi mottar i julekalenderen, så hver post og hvert bilde teller! Når du poster ditt bidrag i utfordringen på Instagram, deler du et bilde og en tekst rundt dagens tema.
Tag med @hiyoga_no, #hiyogaforme og #gledensomgruersegtiljul. Bli med oss!

Yoga Yoga & Health Yoga Science

Smart søvn gjennom Yoga

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Søvn er en dyp hviletilstand, og en grunnleggende forutsetning for at vi skal fungere i hverdagen. Vi bruker omtrent en tredjedel av livet vårt på søvn, og det er derfor en stor del av livet. Selv om forskere mangler kunnskap om temaet, tilsier erfaring at lite eller dårlig søvn kan ha mentale og fysiske konsekvenser.

Med omkring en av tre som sliter med søvnrelaterte problemer, er det blant våre mest prioriterte folkehelseproblemer (FHI). Derfor er det spesielt viktig å utforske alternative muligheter som kan hjelpe. Yoga er et verktøy som har blitt undersøkt gjennom kliniske forsøk, og resultatene er lovende.

Continue Reading

Yoga Yoga & Health Yoga Science

Bli kvitt hetetoktene med yoga

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Overgangsalderen er en naturlig prosess, men medfører plagsomme symptomer for mange. Hormontilskudd av østrogener har vært standard behandling i lang tid. Nyere forskning viser derimot at dette kan være helseskadelig. Nå søker kvinner over hele verden etter nye, effektive behandlingsalternativer. Nye målinger viser at yoga kan være svaret.

Tips og råd for hetetokter
Østrogentilskudd har lenge vært tradisjonell behandling mot plager i forbindelse med overgangsalderen. I tillegg til å redusere ubehag, har østrogentilskudd faktisk vist seg å beskytte mot alzheimer’s (Shao et al 2012). Selv om det er en meget effektiv behandling, er østrogentilskudd dessverre ikke helt ufarlig.

Continue Reading

Yoga Yoga & Health Yoga Science

En tankevekker om stress

Av Tiril Elstad, Yoga Science www.yoscience.com 

Stadig flere opplever psykisk stress i hverdagen. Årsakene kan være usikkerhet, valg, angst, konflikt, tid og helse, blant andre utfordringer. Om hverdagen krever mer enn man takler, kan stresset påvirke helsen din. Mentale og fysiske plager er ikke unormalt, og mange får ikke den hjelpen de ønsker hos sin fastlege. Medisiner kan hjelpe i enkelte tilfeller, men ofte kan helserelaterte plager grunnet stress løses innenifra. Stress er nemlig et subjektivt fenomen som påvirkes av våre tankemønstre.

Noen elsker adrenalinet man får i en berg og dalbane, andre blir nervøse og kaster opp. Med andre ord, stress trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Det er faktisk vist at positivt stress gjør at man lever lengre, mens det motsatte er bevist for negativt stress (McGonigal). Selv om helse i større eller mindre grad påvirkes av stress, er det i følge WHO ”en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter og håndtere normale stress-situasjoner i livet”. Stress er dermed i utgangspunktet en naturlig del av livet.

Continue Reading