HiYoga HiYoga Reach Teatcher Training

Yoga in action – den første norske utdannelsen kommer på HiYoga

Yoga er et stadig mer vanlig instrument for vanlig å holde seg frisk og i god form. Mange som gjør yoga finner etter hvert at det i tillegg er et mentalt verktøy. For en del av oss har yoga også blitt en livsstil så vel som en levevei.

Det er ingen tvil om at mange som har valgt yoga som yrke har idealistiske motiver, og det er derfor helt naturlig at det  skjer mye positivt frivillig arbeid  i en slags yoga-regi.

Hva er yoga in action?
En organisasjon som virkelig har systematisert og gjort dette kjent er «Off The Mat into the world» (OTM) . OTM er en  amerikansk organisasjon, med den kjente yogainstruktøren Seane Corn i spissen. De  har gjennom flere år organisert frivillig og veldedig arbeide mange steder i verden. OTM utdanner også yogalærere til å bli OTM-ledere, Som OTM selv kaller yoga aktivister. «Aktivist» er kanskje et begrep som er behengt med veldig forskjellige ting i Norge, men man kan i denne sammenheng betyr instruktører som kan hjelpe andre med å finne sin vei både innenfor yoga og sosialt arbeid.

I Norge har vi mange eksempler yoga som er av stor sosial nytte. Det mest kjente er kanskje Alexander Medins fantastiske prosjekter «Back in the Ring» og «Gangster Yoga». Men det finnes også mange instruktører der ute som med sitt arbeide hver eneste dag gjør en stor forskjell for enkeltpersoner.. Det kan være hjelp til å komme seg ut av et misbruk, hjelp til å akseptere et handicap eller til å leve med sykdom, og det kan være arbeide med barn og unge som skal finne sin vei i livet..

Siw Aduvill og Anita Hegge har begge jobbet med OTM og med OTMs grunnleggee. Siw er sertifisert OTM Coach, og er forfatter av boken «Yoga når det gjelder». Anita er general manager i HiYoga, Nordens ledende yoga-kjede, og som blant annet også utdanner yogalærere. Begge er de erfarne yogalærer og coacher. HiYoga og Siw skal nå sammen arrangere den første utdannelsen i Norge for gryende yogaaktivister/OTMere. Målet er at deltagerne skal finne sin stemme, finne sin vei for å bruke sin egen erfaring til nytte for andre, og så etablere en plan for videre fremdrift.

Bærekraftig
Det er lett å tenke at yogaaktivisme kanskje skal være gratis og til enhver tid frivillig. Det kan selvfølgelig være en måte å gjøre det på. Samtidig skal instruktøren som deler også leve. Også en yoga-aktivist skal betale regninger og ha mat på bordet. Det er derfor en viktig del av denne utdannelsen at det vi gjør skal være bærekraftig. OTM skal være bærekraftig for den som deler, og bærekraftig for den som får.

«Yoga in Action» er den første utdannelsen i Norge som har yoga aktivisme på agendaen. Det er et knippe med svært erfarne instruktører som vil dele sin kunnskap og veilede deltakere. Siw Aduvill er hovedlærer og hun har med seg Sati Chmelar og Anita Hegge.

Les mer om utdannelsen her: http://hiyoga.no/satselixia/teacher-training/yoga-in-action/

You Might Also Like