Yoga Yoga Workshop

Yoga i aksjon

«The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost; for none now live who remember it.» -Galadriel, Lord of the Rings

Vi kan kjenne det hvis vi stopper opp og lytter. For vi er en del av denne verden og ikke adskilt fra den. Vi vet at lever i en tid med sosiale, økonomiske og økologiske utfordringer, og opplever ekstremvær og terror på ulike kanter. Vi legger merke til skog som dør, drikkevann som gjør folk syke og leser om dyrearter som forsvinner fra planeten for godt. Det kan være overveldende og til tider smertefullt å ta innover seg alt. Det enkleste ville kanskje være å prøve å stenge av for denne type informasjon og bygge et panser rundt hjertet så ikke noe vondt kan slippe inn. Men vår praksis som yogautøvere inspirerer oss til å lytte til og handle fra hjertet.

Når vi ikke har dette panseret mellom oss selv og verden, er det lett å føle seg hudløs. Hvordan skal vi unngå å ligge skjelvende i fosterstilling under dyna, men klare å holde oss oppreist i møte med alle disse utfordringene? Til å begynne med kan vi anerkjenne at denne følsomheten, som kanskje kjennes ut som en belastning, er det som gjør oss til hele mennesker. At det er en styrke at vi ikke er døde på innsiden, men kan føle empati med andre og verden rundt oss. Og vi har yoga og meditasjon som verktøy for å kunne romme hele eksistensen. Både det som er fint og lett, og det som kjennes intenst og krevende.

Vårt immunforsvar
Mye tyder på at det å kjenne at man bidrar til positive endringer gir det beste immunforsvaret som finnes mot frykt, isolasjon og angst. Forskning på frivillighet hevder at de som deltar har bedre helse, mer glede og livskvalitet. I kulturer med høy deltagelse har ALLE i samfunnet har det bedre, for også de som ikke deltar aktivt, opplever at de bor i et samfunn med høy grad av tillitt og samarbeid. Vi styrker altså også vårt kollektive immunforsvar gjennom å ta vare på hverandre, og bygge broer heller enn murer.

Det er en lang tradisjon for uselvisk tjeneste i yoga. De fleste av oss kjenner og bruker begrepet karmayoga i sammenheng med å være til tjeneste for andre og felleskapet.
Som yogapraktiserende anerkjenner vi at vi trenger å jobbe med vårt indre for å kunne skape forandringer i det ytre, og bruker de verktøyene vi har til rådighet til å vende fokuset innover og utover på samme tid. Denne måten å inkludere egen spirituelle praksis med aktivisme og sosial deltagelse har de seneste årene blitt omtalt med uttrykk som `Sacred activism´ og `Yogaaktivisme´.

Yoga av matta

I Norge har vi flere gode eksempler på hvordan yoga har blitt tatt av matta og satt ut i verden. Alexander Medin, grunnleggeren av stiftelsen `Yoga for livet´, som allerede driver prosjektene `Back in the Ring´, og `Yoga Gangsters´, har sammen med andre ildsjeler gjort Nøsen Yoga Retreat Center om til et flyktningmottak som har tatt i mot over hundre flyktninger i vente på oppholdstillatelse. Et annet eksempel er Oslo Yoga festival som arrangeres denne helgen. Der jobber alle gratis for å støtte festivalens hjelpeprosjekt som blir forvaltet av Stiftelsen Yoga hjelper barn, og som i år går til utdannelse til jenter i Bangalore i India som har vært utsatt for trafficking.

Å ta yogaen `fra matta og ut i verden´ handler om å sette verdiene i yogafilosofien ut i praksis. Vi prøver å leve på en måte der våre handlinger er mest mulig på linje med de dypere sannhetene i oss selv. Der vi er motiverte ut i fra den empatien vi føler for andre når vi lar hjerte briste åpent, som igjen kan få oss til å engasjere oss i prosjekter og prosesser for en mer rettferdig og bærekraftig framtid. Det er ingen fasit for hvordan dette skal se ut. Det kan ta form av konkrete prosjekter som å organisere donasjonsklasser for å samle inn penger og samtidig sette søkelyset for eksempel på menneskesmugling eller orangutanger som mister habitatet sitt. Kanskje man organiserer yogaklasser for innvandrerkvinner som ikke har råd til å betale for dyre drop-in klasser, eller for folk som bor på gata. Eller kanskje man ønsker å styrke en minoritet eller subkultur man selv identifiserer seg med. Ulike steder og ulike miljøer har forskjellige behov og møtes fra ulike vinkler.

Å bidra i verden kan også ta form av å jobbe mer politisk for å skape sosiale endringer, gjennom media, ikkevoldsaksjoner og kulturarrangementer. Det er ikke avgjørende om det er lite eller stort det vi gjør, men at vi bidrar med de ressursene og den kapasiteten vi selv har. Det som er felles er:
– vi anerkjenner at det er en sammenheng mellom indre arbeid og verden rundt oss
– en etisk verdiplattform fra yogafilosofien som ligger til grunn for hvordan vi handler
– vi kultiverer felleskap som støtter og holder hverandre ansvarlige
– vi har en personlig praksis med tilgang til verktøy som gjør det mulig å være ressurser i når vi står i stormen, og forebygge utbrenthet

`Yoga In Action´
Organisasjonen `Off the Mat, Into the World´ ble grunnlagt av tre ledende yogainstruktører i USA med ønske om å inspirere til en form for aktivisme som ivaretar personene og sakene de kjemper for. Satt opp mot det stereotypiske bildet av aktivisten som en illsint, steinkastende yrkesdemonstrant, ønsket de å utforske en form for aktivisme som er mer kreativ og personlig bærekraftig med base i yoga. Basert på disse idéene har de laget et kurs som heter ´Yoga In Action´. I 2016 arrangeres dette kurset for første gang i Norge.

I løpet av fem dager utforskes forholdet mellom yoga og aktivisme gjennom å kombinere verktøy fra yoga og meditasjon med praktiske ferdigheter i kommunikasjon, organisering og samarbeid. Vi vil diskutere forskjellen mellom veldedighet og sosial rettferdighet, mellom det å ”hjelpe” andre og å støtte mennesker i deres prosess med det de trenger. Kurset tar for seg spørsmål som: Hva skal til for å finne balanse i våre egne liv og hvorfor er personlig holdbarhet viktig? Hvilke teknikker vi kan bruke når vi er provosert og/eller overveldet for å finne jording og senter og pust? Hva er mine skygger og lengsler, og hvordan påvirker det meg i forhold til andre? Gjennom kurset vil vi utforske lek og kreative uttrykk ved å ta inn elementer fra teater, musikk og skriving. Og fordi utfordringene er større enn vi kan løse alene, ser vi også på hvordan vi kan finne styrke og livsglede gjennom å søke sammen i spennende kollaborative former.

`Yoga In Action´ tar utgangspunkt i at du har en personlig praksis i yoga og meditasjon, og er derfor rettet mot instruktører og andre yogautøvere med minimum ett års erfaring. Kurset er ikke knyttet til en enkelt yogatradisjon eller stil, men søker en balanse mellom dynamiske og roligere praksiser med instruktører fra ulike retninger. Yoga av matta handler om å ta yoga som praksis, uansett stil, et skritt videre, for å påvirke kulturen vi lever i.

Jeg som skriver dette blogginnlegget er en av hovedinstruktørene på kurset som arrangeres i samarbeid med HiYoga og med gjesteforelesere/instruktører. Jeg er sertifisert gjennom `Off the Mat´ til å lede denne satellitten av deres organisasjon, med støtte i deres nettverk. Jeg deltok på `Yoga In Action´ første gang i USA i 2012, og kjenner på begeistringen over endelig å få dele arbeidet med kollegaer og andre interesserte her hjemme. Jeg setter også utrolig stor pris på at HiYoga støtter og løfter dette prosjektet som gjør det tilgjengelig for flere.

Kjenner du at du er klar for å ta praksisen ditt et skritt utover? Ønsker du å bruke din stemme, dine ressurser og din tid på å gjøre verden til et bedre sted for alle? Vil du utforske yoga og aktivisme sammen med andre engasjerte yogier?

Ta kontakt med HiYoga for mer informasjon.

Siw Aduvill har bakgrunn fra moderne sirkus, og de seneste 8 årene som yogainstruktør.
Hun underviser blant annet på yogalærerutdannelsen til Axelsons Body Work School i Oslo, og som gjestelærer Gøteborg og Stockholm. I 2015 gav hun ut boka ”Yoga når det gjelder” på Arneberg Forlag, der hun blant annet utforsker sammenhengen mellom yoga og utfordringene i vår tid.

Foto: Matt Hennem

You Might Also Like